Промислові карусельні і барабанні мийки

Розпилювальна миюча машина карусельного типу CI 5


  Використовувана технологія:
  обезжирення /CI 5/


Машина може використовуватися в металообробній промисловості для обезжирення маленьких деталей. Машина працює методом розпилення під тиском. На поверхню деталей з усіх сторін розпилюється гарячий обезжирюючий препарат. Деталі розміщуються в кошику, який обертається навколо вертикальної осі. Час обробки встановлюється за допомогою реле часу, а температура розчину – за допомогою термостата.

Миючий пристрій виготовлено з CrNi сталі. Машина обладнана нержавіючим насосом і текстильним фільтром. За бажанням клієнтів машина може бути укомплектована стрічковим масловідділювачем, який збирає витіснене масло з обезжирюючого розчину, який значно продовжує експлуатаційний ресурс розчину.

Розпилювальна миюча машина карусельного типу DC 3


  Використовувана технологія:
  обезжирення /DC3/
  обезжирення+сушка /DC3/S/
  обезжирення+промивка+сушка /DC3/OSK/


Машина може використовуватися для обезжирення деталей у виробництві та очистці деталей при їх ремонті. Машина багатоопераційного типу використовується для заключної підготовки поверхні перед порошковим фарбуванням.

Машина працює за принципом розпилення під тиском. Деталі розміщуються в кошику, який обертається навколо вертикальної осі. На поверхню деталей з усіх сторін розпилюється гарячий обезжирюючий препарат. Далі, згідно вибраної технології проводиться сушка або промивка і сушка.
При використанні багатоопераційної технології DC3/S і DC3/OSK можливе використання комбінованого обезжирення із залізофосфатуванням і промивки з пасивацією. Робочий цикл виконується автоматично. Миючий пристрій виготовлено з CrNi сталі. Кожна машина обладнана масловідділювачем стрічкового типу, який суттєво продовжує експлуатаційний ресурс розчину.
Для обробки деталей, покритих металевою стружкою, машина обладнана магнітним сепаратором або резервуаром для осадження і текстильним фільтровим мішком.

Миюча машина має маленькі розміри, надійна в роботі, є екологічною і економічною, простою в роботі.

Розпилювальна миюча машина карусельного типу MCL


  Використовувана технологія:
  обезжирення /MCL/
  обезжирення+сушка /MCL/S/
  обезжирення+промивка+сушка /MCL/OS, OSK/


Машина може використовуватися для обезжирення деталей в технічному виробництві і очистці деталей при їх ремонті. Машини багатоопераційного типу, які мають кілька операцій в одному робочому циклі, використовуються для обезжирення та фосфатування поверхні металів перед використанням порошкової фарби.
Принцип роботи базується на розпиленні під тиском, коли на поверхню деталей з усіх сторін розпилюється гарячий обезжирюючий (фосфатуючий) розчин. Деталі розміщуються в кошику, який обертається навколо вертикальної осі. Машини багатоопераційного типу MCL/OS,OSK передбачають використання комбінованого обезжирення із залізофосфатуванням і промивки з пасивацією. Згідно вибраної технології далі може відбуватися сушка або промивка і сушка.

Миючі машини управляються за допомогою електронного блоку управління, робочий цикл виконується автоматично. Миюча машина виготовлена з CrNi сталі. Кожна машина обладнана масловідділювачем стрічкового типу, який суттєво продовжує експлуатаційний ресурс розчину. У випадку, коли з’являється металева стружка, машина може бути обладнана магнітним сепаратором або резервуаром для осадження в зливній трубі і гідравлічним фільтровим мішком в напірній трубі.

Машина характеризується високою продуктивністю роботи та надійністю; має невеликі розміри та проста у використанні; є екологічною та економічною в роботі.


Розпилювальна миюча машина барабанного типу WIR


  Використовувана технологія:
  обезжирення /WIR6C, WIR4H/
  обезжирення+сушка /WIR6C/S, WIR4H/S/
  обезжирення+промивка+сушка /WIR6C/OSK, WIR4H/OSK/


Барабанні машини WIR-типу розроблені для обезжирення деталей маленьких розмірів або деталей зі складною поверхнею чи пустотами (трубками). Принцип роботи пристрою базується на технології розпилення під тиском. Деталі розміщуються в перфорованому барабані (типу WIR 6C) або в кошику прямокутної форми (типу WIR 4H), які обертаються навколо горизонтальної осі. В більшості технологічних типів промивка і сушка відбуваються в автоматичному режимі і управляються за допомогою електронного пристрою.

Машини типу WIR 4H/OS і WIR 6C/OS успішно використовуються для комбінованого обезжирення із залізофосфатуванням і промивки з пасивацією. Машина виготовлена з CrNi-сталі і обладнана масловідділювачем стрічкового типу, який суттєво продовжує експлуатаційний ресурс розчину. Для деталей, покритих металевою стружкою, машина обладнана магнітним сепаратором і текстильним фільтровим мішком.

Миючий пристрій має маленькі розміри, високу продуктивність; є надійним, екологічним і економічним.

Розпилювальна миюча машина типу WIR/G-BOX


  Використовувана технологія:
  обезжирення /WIR/G-BOX/
  обезжирення+сушка /WIR/G-BOX/S/
  обезжирення+промивка+сушка /WIR/G-BOX/OS/


Машина працює за принципом розпилення під тиском. На поверхню деталей з усіх сторін розпилюється гарячий обезжирюючий препарат. Після операції обезжирення і промивки відбувається сушка деталей.

Деталі розміщаються в кошику EURO-G-BOXU, який обертається або коливається навколо горизонтальної осі.
Для машин типу WIR/G-BOX/OS можливе використання комбінованого обезжирення із залізофосфатуванням і промивки з пасивацією.

Машина обладнана фільтрацією розчину, яку забезпечують текстильні фільтри і масловідділювач стрічкового типу, який збирає витіснене масло з обезжирюючого розчину. Для обробки деталей, покритих металевою стружкою, машина обладнана магнітним сепаратором.

Розпилювальна миюча машина з рухомою форсункою WIP


  Використовувана технологія:
  обезжирення /WIP/
  обезжирення+сушка /WIP/S
  обезжирення+промивка+сушка /WIP/OS/


Миюча машина розроблена для обробки поверхні великих деталей або великих частин в інженерному виробництві. Поверхня спочатку обезжирюється або фосфатується, а потім промивається і сушиться в одному робочому циклі.
Машина працює за принципом розпилення під тиском. Деталі розміщуються на пересувну решітку, яка висувається по рейках перед машиною. Після засування решітки в машину і закривання дверей деталі обробляються в автоматично контрольованому робочому циклі. На поверхню деталей з усіх сторін розпилюється гарячий обезжирюючий (фосфатуючий) розчин. Далі, згідно вибраної технології, відбувається промивка і сушка деталей.

Для пристроїв, які використовують технологію WIP/OS, можливе використання комбінованого обезжирення із залізофосфатуванням і промивки з пасивацією.

Розпилювальну систему складає рама с форсунками, яка коливається навколо горизонтальної осі по дузі 120º, і дві розпилювальні труби, які коливаються, під’єднаних до основи та верхньої частини робочої камери.
Миюча машина обладнана масловідділювачем стрічкового типу, який суттєво продовжує експлуатаційний ресурс розчину.

Для обробки деталей, покритих металевою стружкою, машина обладнана магнітним сепаратором або резервуаром для осадження і текстильним фільтровим мішком.

Машина характеризується високою продуктивністю роботи і надійністю; має невеликі розміри і проста у використанні; є екологічною і економічною в роботі.


Розпилювальна миюча машина з рухомим візком WIK


  Використовувана технологія:
  обезжирення /WIK/
  обезжирення+сушка /WIK/S
  обезжирення+промивка+сушка /WIK/OS/


Машина працює за принципом розпилення під тиском. На поверхню деталей з усіх сторін розпилюється гарячий обезжирюючий препарат. Далі, згідно вибраної технології, відбувається промивка. Після операції обезжирення і промивки відбувається сушка деталей.

Для пристроїв типу WIK/OS можливе використання комбінованого обезжирення з залізофосфатуванням і промивки з пасивацією.
Деталі розміщуються на візок (вільно або в кошик), який протягом технологічного циклу рухається під розпилювальною системою туди і назад в межах 500 мм (виконує циклічний рух).

Машина обладнана фільтрацією розчину, яку забезпечують текстильні фільтри і масловідділювач стрічкового типу, який збирає витіснене масло з обезжирюючої ванни. Для обробки деталей, покритих металевою стружкою, машина обладнана седиментаційним збірником.


Розпилювальна миюча машина барабанного і карусельного типу KOMBI


  Використовувана технологія:
  обезжирення /KOMBI/
  обезжирення+сушка /KOMBI/S/
  обезжирення+промивка+сушка /KOMBI/OS/


Пристрій призначено для очистки поверхні деталей в промисловій індустрії. Поверхня деталей обезжирюється або фосфатується, після цього проводиться промивка і сушка в одному робочому циклі, який управляється за допомогою електронного приладу.

Деталі розміщуються в робочу камеру в кошику або на каруселі. Кошик обертається горизонтально, а карусель - вертикально.
На поверхню деталей з усіх боків розпилюється гарячий обезжирюючий (фосфатуючий) розчин. Далі, згідно вибраної технології, відбувається промивка деталей.

Для машин типу KOMBI/OS можливе використання комбінованого обезжирення з залізофосфатуванням і промивки з пасивацією.
Машина виготовлена з CrNi-сталі. Повітря нагрівається за допомогою електрики або опосередковано газом. Миюча машина обладнана масловідділювачем, який суттєво продовжує експлуатаційний ресурс розчину. Для обробки деталей, покритих металевою стружкою, машина обладнана магнітним сепаратором або резервуаром для осадження і текстильним фільтровим мішком.

Машина має відмінну продуктивність, маленькі розміри, проста у використанні; є екологічною і економічною у роботі. Її найбільшою перевагою є висока якість і рівномірна обробка деталей різної конфігурації, наскільки допустима їх поверхня.